Domenii | Autori

Arhiva

Morfosintaxa numeralului, autor Florentina Pamela Nicolescu

Denumirea numeralului a fost luată după franţuzescul numéral, latinescul numeralis. Existenţa numeralului a pus deosebite probleme în timp, având în vedere considerarea sa ca o clasă lexico-gramaticală inclusăaltor clase mai ample sau tratarea sa ca o clasă gramaticală de sine stătătoare cu caracteristici proprii şi posibilitatea de a funcţiona într-o propoziţie fără intervenţia sau [...]