Domenii | Autori

Arhiva

Predarea disciplinelor economice prin intermediul metodelor și tehnicilor moderne, Aspecte teoretice și practice, autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Am ales să tratez această teamă cu scopul de a evidenția rolul didacticii în activitatea oricărui cadru didactic, cu precădere în activitatea dascălului care predă discipline economice. Și cum contabilitatea este una dintre cele mai importante discipline economice studiate în liceele de profil, lucrarea are, in mare parte, aplicabilitate pe lecții de contabilitate.

Elaborarea și prezentarea situațiilor financiare anuale în cadrul unei firme, Aspecte teoretice și practice , autor Prof. Ec. Gr. I – Geamănu Simona Aurelia

Situaţiile financiare anuale reprezintă documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor economici şi instituţiilor publice într-o formă sistematică şi unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune. Pornind de la această definiție a situațiilor financiare anuale, se [...]