Domenii | Autori

Arhiva

Utilizarea creaţiei literare în învăţământul primar, autor Raluca Cristina Ropotoae

Lucrarea scoate în evidenţă rolul formativ al studierii operei literare în şcoală, contribuind la educaţia umanistă a copiilor, echilibrând asaltul disciplinelor tehnico-ştiinţifice şi al informatizării în perioada actuală.
Am structurat lucrarea în două părţi distincte: o primă parte teoretică (capitolul 1 şi capitolul 2), urmată apoi de o parte practic-aplicativă (capitolul 3 şi capitolul 4).
În [...]

Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare utilizate în învăţământul cu predare simultană, autor Raluca Cristina Ropotoae

În mod specific am structurat lucrarea în două părţi distincte:o primă parte teoretică, urmată apoi d În mod specific am structurat lucrarea în două părţi distincte:o primă parte teoretică, urmată apoi de o parte practic-aplicativă.
Partea teoretică cuprinde [...]