Domenii | Autori

Arhiva

Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, aplicarea în practică a celor mai noi cunoştinţe, impun mutaţii calitative şi în domeniul invăţământului al cărui prim obiectiv îl constituie legarea sa tot mai strânsă de producţie şi de cercetare. În acest context, chimia modernă reprezintă un domeniu al cărui rezultate concrete contribuie cu o pondere substanţială la civilizaţia umană. Un loc important îi revine chimiei organice în care una din preocupările sale fundamentale este stabilirea structurii chimice a compuşilor pe care îi studiază, respectiv relaţia compoziţie-structură-proprietăţi.

Prin specificul său, tema “Izomerie.Modele.Modelare” are largi şi profunde implicaţii in diverse ramuri de activitate (biochimie, industria medicamentelor, stereochimie etc.) şi este deosebit de importantă atât pentru domeniul teoretic cât şi pentru cel practic-aplicativ.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise.

ISBN 978-606-577-038-6

Cariera didactică între motivaţie şi performanţă – autor Moise Ion

Plecând de la ideea că profesorul trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaţii de cooperare cu elevii, cadrele didactice, echipa managerială şi părinţii, am încercat în prima parte să analizez care sunt motivele şi criteriile de evaluare ce stau la baza carierei unui dascăl.

Am ales să demonstrez cu ajutorul celor două metode folosite, ancheta şi studiul de caz, care sunt cu adevărat competenţele ce stau la baza carierei unui dascăl considerat drept “competent”, atât de elevi, cât şi de cadrele didactice şi echipa managerială. Aceste studii reprezentâd fenomenul ecranat al temei alese. Nu putem cataloga un profesor drept “bun”, dacă acest lucru nu este perceput în primul rând de elevii (aici găsim “fructul muncii” dascălului) celelalte cadre didactice şi, nu în ultimul rând, de către echipa managerială.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Cariera didactică
între motivaţie şi performanţă” – autor Moise Ion

ISBN 978-606-8129-73-0