Domenii | Autori

Arhiva

Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, aplicarea în practică a celor mai noi cunoştinţe, impun mutaţii calitative şi în domeniul invăţământului al cărui prim obiectiv îl constituie legarea sa tot mai strânsă de producţie şi de cercetare. În acest context, chimia modernă reprezintă un domeniu al cărui rezultate concrete contribuie cu o pondere substanţială la civilizaţia umană. Un loc important îi revine chimiei organice în care una din preocupările sale fundamentale este stabilirea structurii chimice a compuşilor pe care îi studiază, respectiv relaţia compoziţie-structură-proprietăţi.

Prin specificul său, tema “Izomerie.Modele.Modelare” are largi şi profunde implicaţii in diverse ramuri de activitate (biochimie, industria medicamentelor, stereochimie etc.) şi este deosebit de importantă atât pentru domeniul teoretic cât şi pentru cel practic-aplicativ.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Izomerie. Modele. Modelare, autor Ion Moise.

ISBN 978-606-577-038-6

You must be logged in to post a comment.