Domenii | Autori

Arhiva

Managementul conflictelor în organizațiile școlare: modalități de evaluare și de intervenție, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Având în vedere faptul că viaţa în societate implică convieţuire, oamenii au datoria de a depune eforturi în vederea estompării sau chiar împiedicării apariţiei conflictelor care reprezintă o realitate cotidiană. Acestor aspecte li se adaugă faptul că societatea contemporană se află sub impactul transformărilor continue în toate domeniile. În aceste conjuncturi, [...]

Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Istoria şi educaţia civică se află în aceeaşi zonă de educaţie şi în interdependenţă una cu cealaltă prin transferul de fapte de la o disciplină la alta. Atât istoria cât şi educaţia civică au ca obiect comun al cunoaşterii omul şi societatea şi contribuie la implementarea în sistemul de valori al şcolarului mic a [...]