Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Istoria şi educaţia civică se află în aceeaşi zonă de educaţie şi în interdependenţă una cu cealaltă prin transferul de fapte de la o disciplină la alta. Atât istoria cât şi educaţia civică au ca obiect comun al cunoaşterii omul şi societatea şi contribuie la implementarea în sistemul de valori al şcolarului mic a noţiunilor de morală şi civism.

Ca transmiţător al noţiunilor şi valorilor cuprinse în aceste discipline socioumane, învăţătorul are un rol hotărâtor, deoarece acesta se constituie într-un model pentru elevi. De aceea, dascălul trebuie să fie devotat misiunii sale de a pregăti şi forma cetăţenii care să contribuie la evoluţia societăţii.
Având în vedere că mare parte din publicaţii abordează educaţia moral-civică a şcolarului ca parte componentă a educaţiei, lucrarea de faţă propune spre analiză formarea moral-civică a şcolarului mic prin valorificarea conţinutului istoriei. Ea prezintă demersul didactic prin care conţinuturile istorice sunt valorificate cu scopul formării conştiinţei şi conduitei moral-civice a elevului din ciclul primar.

Lecturați gratuit Valorificarea conținutului istoriei în formarea moral-civică a școlarului mic, autor Prof. Dana-Violeta Bădără

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-1539-7

You must be logged in to post a comment.