Domenii | Autori

Arhiva

Măsurile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon din stratosferă, autor Violeta Cristina Burtea

O cauză majoră a dispariţiei ozonului, conform părerii unor specialişti, se consideră a fi rachetele cosmice; de exemplu, o rachetă cosmică cu utilizare multiplă (gen Shuttle) elimină până la 190 tone de clorură de hidrogen, distrugător activ al stratului de ozon.
Un aport deosebit în nimicirea ozonului o are şi aviaţia supersonică. Gazele avioanelor conţin [...]

Studiu geografic al municipiului Brăila – valorificare în procesul educativ, autor Violeta Cristina Burtea

Scopul lucrării este acela de a scoate la suprafață toate comorile ascunse ale municipiului Brăila, fizico-geografice și economico-geografice prin intermediul unor strategii didactice interactive de predare – învățare – evaluare care pot avea un impact mai mare asupra elevilor atunci când sunt aplicate pe parcursul unui an școlar prin intermediul unei discipline opționale.

Lecturați [...]