Domenii | Autori

Arhiva

Monografie. Aspecte specifice domeniului securității privind riscurile transfrontaliere, autor Alexandra-Maria Deac

În contextul marilor schimbări pe plan global, al deschiderii frontierelor, al globalizării şi al intereselor, fenomenul crimei organizate a luat o mare amploare, bucurându-se de o vastă activitate în statele slab dezvoltate, cu probleme de securitate la nivel intern, cu lacune în legislaţia naţională şi în cele aflate în tranziţie.