Domenii | Autori

Arhiva

Modalități de implementare a curriculum-ului național pentru copiii cu deficiențe senzoriale multiple, autor Ramona-Mariana Timbuş

„Modalităţi de implementare a curriculum-ului naţional pentru copiii cu deficienţe senzoriale multiple” urmăreşte obţinerea unor rezultate cât mai bune în cadrul procesului instructiv-educativ al copilului cu deficienţe senzoriale multiple, precum şi sistematizarea unor modalităţi concrete de implementare a curriculum-ului cu aceşti copii.

Lecturați gratuit Modalități de implementare a curriculum-ului [...]