Domenii | Autori

Arhiva

Neprocedural în Oracle 9i, autor Geta Matievici

Această lucrare se referă la bazele de date care utilizează modelul relaţional (Codd, 1970). În cadrul acestui model, datele sunt stocate în tabele. Un tabel este alcătuit din linii şi coloane. Fiecare linie conţine informaţii referitoare la câte un element al entităţii modelate de tabelul respectiv. Fiecare coloană descrie un atribut particular al entităţii [...]