Domenii | Autori

Arhiva

Neprocedural în Oracle 9i, autor Geta Matievici

Această lucrare se referă la bazele de date care utilizează modelul relaţional (Codd, 1970). În cadrul acestui model, datele sunt stocate în tabele. Un tabel este alcătuit din linii şi coloane. Fiecare linie conţine informaţii referitoare la câte un element al entităţii modelate de tabelul respectiv. Fiecare coloană descrie un atribut particular al entităţii şi are un tip de date asociat, numit şi domeniu de valori.
Un astfel de model de baze de date se numeşte relaţional datorită faptului că este bazat pe conceptul matematic de relaţie. O relaţie matematică modelează conceptul că datele din mulţimi diferite se află în corespondenţă unele cu altele.

Descărcaţi gratuit Neprocedural în Oracle 9i, autor Geta Matievici.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă de 10 ori.

ISBN 978-606-671-803-5

You must be logged in to post a comment.