Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind metodele de instruire a juniorilor în jocul de fotbal, autor Marius Ionel Turc

Lucrarea de faţă îşi propune îmbunătăţirea metodologiei de lucru in cadrul programei de antrenament. Calitatea în cadrul colectivului sportiv la această grupă de vârstă 15-16 ani(care împreună cu celelalte grupe de vârstă constituie baza de masă a fotbalului de performanţă) reprezintă un factor hotărâtor al asigurării în perspectivă a capacităţii superioare de performanţă [...]

Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ, autor Roxana Bălcescu

Mediul școlar divers, care adună la un loc actori educaționali cu atitudini și opinii diferite, este o sursă incontestabilă de conflicte. Ignorarea conflictelor în mediul școlar poate afecta negativ întregul proces instructiv-educativ. Este important să se acorde [...]

Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii în dificultate, autor Liliana Mariana Marin

Evaluarea întreprinderilor devine tot mai necesară datorită accentuării liberalismului, însoţit de privatizare, a dezvoltării tranuacţiilor bursiere, multiplicării tranzacţiilor relative la întreprinderi, vânzării întreprinderilor, ceea ce conduce la tendinţa standardizării practicilor de evaluare, la nivel mondial.
În virtutea diferitelor puncte de vedere, întreprinderea este definită fie pornind de la structura sa de producţie, fie de la [...]