Domenii | Autori

Arhiva

Integrala Riemann, autor Maria Frusinoiu

Lucrarea cu tema Integrala Riemann este consacrată teoriei integrării Riemann sau Riemann-Stieltjes, integralelor pe interval necompact, funcţiilor cu variaţie mărginită, etc. Este prezentată noţiunea de funcţie cu variaţie mărginită într-un spaţiu metric şi un analog al teoremei lui Jordan. Pentru curbe într-un spaţiu metric este dată o formulă de calcul a lungimii, formulă care acoperă calculul pentru lungimi de curbe din R.

Motivul determinării în alegerea lucrării cu tema Integrala Riemann a fost dorinţa de cunoaştere a aplicabilităţii integralei Riemann, care presupune o serie de probleme de diverse tipuri ce se regăsesc în programa şcolară sau pot fi abordate în extinderile necesare cercurilor de elevi, precum şi influenţele intercurriculare care creează conexiuni de noi abordări didactice în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, anticipându-se astfel reacţiile, implicarea, creativitatea elevilor ce pot fi obţinute prin aprofundarea materiei, fapt ce conduce la cunoaşterea comportamentelor caracteristice vârstei manifestate în cadrul actului educativ.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Integrala Riemann, autor Maria Frusinoiu.

ISBN 978-606-577-018-8