Domenii | Autori

Arhiva

Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu

Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-au permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din clasă, prin implicarea directã a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv. S-a constatat că adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, lucrul în echipă dȃnd [...]