Domenii | Autori

Arhiva

Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu


Folosirea metodelor interactive de grup în activitatea cu elevii mi-au permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din clasă, prin implicarea directã a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv. S-a constatat că adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, lucrul în echipă dȃnd copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, strategiile personale de lucru.

Lecturați gratuit Rolul metodelor interactive în formarea competențelor de comunicare la școlarii mici (ciclul achizițiilor fundamentale), autor Cristina Săndulescu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5225-5

You must be logged in to post a comment.