Domenii | Autori

Arhiva

Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ - lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu


Este o problemă unanim recunoscută, acceptată de întreaga societate, că elevii noștri nu mai citesc. Îndepărtarea copiilor de lectură nu este însă o problemă ”locală” sau doar a secolului nostru. Pentru a-i face pe elevi să citească trebuie, deci, să-i facem să găsească în ei o motivație intrinsecă, nu să-i saturăm cu noțiuni abstracte și excesiv conceptualizate. Succesul acestui obiectiv educațional constă nu atât în încercarea de a-i adapta pe ei la demersul literar, cât de a adapta demersul literar la preocupările și așteptările lor. Ca orice pe această lume, gustul pentru lectură se poate și el educa, totul depinzând doar de capacitatea noastră, a profesorilor, de a face această activitate cât mai atractivă. Astfel, abordarea tradițională a literaturii, din perspectivă exclusiv culturală sau estetică, ar trebui reconsiderată prin adăugarea unor demersuri care să implice nu doar dimensiunea cognitivă a învățătii, ci și pe cea afectiv-atitudinală și capacitățile creativ-imaginative ale elevilor. Profesorul de limba română trebuie să încerce o abordare modernă, interactivă, dinamică a literaturii, menită să seducă sufletul elevilor (prin metode ale gândirii critice, exerciţii creative de interpretare şi de redactare, proiecte transdisciplinare, abordări din perspectiva inteligenţelor multiple, vizionări de filme, ateliere de creație etc.).
Pentru că rolul creativității este adeseori neglijat în mai toate practicile didactice, lucrarea de față va susține imensa importanță a acestuia în procesul de învățare, mai ales în orele de limba și literatura română.

Lecturați gratuit Lectura și scrierea creativă –valorificarea lor în procesul instructiv-educativ – lucrare metodico-științifică, autor Mihaela-Paula Galu

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-5224-8

You must be logged in to post a comment.