Domenii | Autori

Arhiva

Evaluarea rezultatelor şcolare – componentă a procesului didactic, autor Lestyán Ildikó

Ca toate activităţile umane, educaţia – acţiune conştientă, întreprinsă deliberat, în perspectiva unori scopuri – presupune şi procese evaluative, asociate constant şi aflate în interacţiune cu toate celelalte componente ale acesteia. Aceste procese reprezintă un domeniu problematic de expertiză foarte variat, iar consideraţiile teoretice pe care le comportă constituie componente ale [...]