Domenii | Autori

Arhiva

Elaborarea unor teste de evaluare pentru învăţarea oxizilor, autor Rodica Boacă

La chimie, cunoaşterea diferitelor substanţe şi proprietăţi ale lor se realizează prin intuiţie vie şi în acest mod se dezvoltă la elevi spiritul de observaţie. Apoi, după ce se cunosc transformările chimice ale substanţelor, gândirea elevilor se dezvoltă prin trecerea treptată de la predominarea elementelor intuitive, la predominarea elementelor abstracte, reuşind formarea şi folosirea limbajului chimic. Acelaşi proces are loc şi în cazul dezvoltării memoriei la elevi: astfel, paralel cu caracterul ei intuitiv, se dezvoltă şi capacitatea de a memora logic diferitele definiţii, formule, reacţii sau de a explica fenomenele chimice observate.

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze un set de teste de evaluare referitoare la structura, proprietăţile fizice şi chimice ale oxizilor, cu precădere pe cele ale oxizilor metalici, dar şi importanţa ştiinţifică şi didactică a acestora.

Activităţile experimentale, exerciţiile şi problemele ce se pot organiza pe parcursul studierii acestei clase de compuşi au atras întotdeauna elevii stimulându-le curiozitatea, logica, spiritul practic constituiind un pas important spre descoperirea frumuseţei chimiei.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Elaborarea unor teste de evaluare pentru învăţarea oxizilor, autor Rodica Boacă.

ISBN 978-606-577-766-8