Domenii | Autori

Arhiva

Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii elevilor, autor Alexandrina Moise

Matematica dispune de un potențial educativ formativ deosebit. Valorificat cu pricepere, acesta acționează asupra dezvoltării tuturor componentelor personalității: intelectuale, morale, estetice, caracteriale, asupra intereselor şi motivațiilor acțiunii de învăţare fiind în același timp o importantă cale de orientare profesională a tinerii generații. Cu prioritate trebuie avută în vedere contribuţia acestei discipline la dezvoltarea capacităților creatoare.

Omul viitorului, indiferent de domeniul în care va lucra, trebuie să posede solide cunoştinţe matematice, să fie înarmat cu algoritmi şi scheme logice-matematice care să-i permită orientare adecvată în lumea valorilor ştiinţifice şi tehnologice. Sfera cunoştinţelor ştiinţifice creşte foarte repede. Timpul de trecere de la o descoperire ştiinţifică la aplicarea ei în tehnică devine din ce în ce mai scurt.

Pentru a-şi îndeplini rolul de formare a omului, şcoala nu trebuie să pună pe elev în postura unui simplu receptor de cunoştinţe statice, trebuie să-l stimuleze să gândească şi să lucreze prin eforturi personale. Eforturi personale stimulate şi organizate prin problematizare: în loc de a se da soluţii, a pune pe elev în situația de a le descoperi, “mai degrabă un cap bine construit decât plin” şi să nu apreciem progresul prin mărturiile memoriei, ci prin ale judecății.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Valenţe formative ale activităţii de rezolvare şi compunere a problemelor în direcţia cultivării creativităţii elevilor, autor Alexandrina Moise.

ISBN 978-606-577-079-9