Domenii | Autori

Arhiva

Contribuţia jocului la dezvoltarea creativității la vârsta școlară, autor Silvia Angelica Cazacu

Prin această lucrare se urmărește să se demonstreze contribuția jocului didactic la dezvoltarea creativității la vârsta școlară. Prin desfãşurarea jocului didactic, copilul îşi dezvoltǎ procesele psihice, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia), memoria, atenţia şi spiritul de observaţie, voinţa, [...]

Contribuţia jocului şi a jucăriei la dezvoltarea creativităţii la vârsta şcolară, autor Silvia-Angelica Cazacu

Deoarece necesitatea continuităţii dintre grădiniţă şi şcoală impune folosirea unor metode şi procedee specifice vârstei, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă în activitatea de la clasa pregǎtitoare, el fiind o punte de legăturã între activitatea din grǎdiniţă şi învăţare.
În prezenta lucrare am luat în considerare că trecerea de la [...]