Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea capacității de emitere a mesajului oral la preșcolar prin joc didactic, autor Vasilica Rusu

Prezenta lucrare pornește de la ideea că, la vârsta preșcolară, copiii dobândesc deprinderi necesare în procesul comunicării cu colegii, cu adulții, exprimându-și astfel reacțiile, gândurile, sentimentele, într-o maniera liberă, personalizată.

Andre Berge spunea că: ”pentru a fi educatori perfecți, ar trebui să fim mereu conștienți nu numai de ceea ce se petrece înlăuntrul nostru, [...]