Domenii | Autori

Arhiva

Comunicare şi unitate. Şcoala prin communication, autor Larisa Mihaela Făşie

Comunicarea didactică sau pedagogică este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi. Faţă de aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematic asistat. Comunicarea didactică constituie baza procesului de predare, asimilare a cunoştinţelor [...]