Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea potențialului turistic pe axa Rădăuți-Vama și realizarea unei excursii pe acest traseu, autor Elena Giuraniuc

Lucrarea „Valorificarea potențialului turistic al axei Rădăuți-Vama” este o cercetare complexă în care au fost abordate, potențialul turistic natural și antropic și modalitățile de valorificare turistică. Lucrarea a fost concepută și elaborată în viziunea actualelor concepte turistice, punând în prim plan importanța turismului, atât prin prisma laturii sale spiritual, cât și culturale.