Domenii | Autori

Arhiva

Activitate matematică – Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani – autor Oana Hanganu

La vârsta preşcolară, jocul este cea mai optimă metodă de învăţare, prin care copilul, dincolo de valenţele cognitive, exersează deplin capacităţile fizice şi afective, iar prin regulile asumate prin joc deprinde şi utile abilităţi sociale.

Prin joc, eul copilului se formează şi se dezvoltă eficient, se pune în relaţie cu celălalt, se cunoaşte pe sine.

Prezenta lucrare ilustrează modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani, pe parcursul unor activităţi ce pot acoperi, prin diversitate, săptămânile unui an.

Editura

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Activitate matematică Strategii de evaluare pentru preşcolarii de 5-7 ani”- autor Oana Hanganu

ISBN 978-606-8129-66-2