Domenii | Autori

Arhiva

Non – Finites With a Special View on Infinitive in English and Romanian, autor Raluca Paula Bodescu

Protagoras distinguished among nouns and verbs in ancient times. So, the study of the verb and its grammatical categories has a long history in linguistics, the Non- Finites being one of them.
The Non-Finite moods are my point of interest, and because of this, the majority of the analysis is based on this subject.
I decided [...]

Information Architecture Based on Users’ Goals, autor Raluca Paula Bodescu

The World Wide Web Consortium makes it possible for everyone to create a website. According to www.internetlivestats.com there are around one billion active web sites, which means that the variety of the websites are equally numerable.
The large number of websites makes it quite impossible to get an overview of all of them. Instead the [...]

Stiluri de interacţiune didactică – eficientizarea interacţiunii elev – profesor, autor Prof. Mirela Grigore

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. [...]

Aplicaţii ale geometriei în opticǎ, autor Viorica Ciocănaru

Prin întrebări (“Ce e rău şi ce e bine/ Tu te ’ntreabă şi socoate”) se dezvoltă mereu o gândire independentă şi aptitudinile corespunzătoare rezolvării de probleme. Astfel este facilitatǎ învǎţarea, cunoaşterea unitarǎ a realitǎţii şi apar şi posibilitǎţile de aplicare în practicǎ (“Toate-s vechi şi nouă toate”) de cǎtre elevi, a modelelor matematice prea [...]

Utilizarea creaţiei literare în învăţământul primar, autor Raluca Cristina Ropotoae

Lucrarea scoate în evidenţă rolul formativ al studierii operei literare în şcoală, contribuind la educaţia umanistă a copiilor, echilibrând asaltul disciplinelor tehnico-ştiinţifice şi al informatizării în perioada actuală.
Am structurat lucrarea în două părţi distincte: o primă parte teoretică (capitolul 1 şi capitolul 2), urmată apoi de o parte practic-aplicativă (capitolul 3 şi capitolul 4).
În [...]

Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare utilizate în învăţământul cu predare simultană, autor Raluca Cristina Ropotoae

În mod specific am structurat lucrarea în două părţi distincte:o primă parte teoretică, urmată apoi d În mod specific am structurat lucrarea în două părţi distincte:o primă parte teoretică, urmată apoi de o parte practic-aplicativă.
Partea teoretică cuprinde [...]

Thanaticului liric blagian în trei ipostaze, autor Mihaela Claudia Cheregi

Deşi tratată din mai multe puncte de vedere, tema morţii „leagă” o serie de opere literare lirice aparţinând perioadei interbelice. Dacă la Bacovia ea capătă o formă sumbră, neagră, Blaga, în schimb, vede în moarte o reintegrare în Marele Tot şi o acceptă cu seninătate, iar Arghezi percepe moartea atât ca joc cât şi [...]

Caracterizarea microbiologică a unor agenţi patogeni izolaţi din diverse produse patologice la pacienţii din judeţul Botoşani, autor Adina Eliza Paveliuc

Microbiologia clinică capătă o importanţă crescândă pentru toate ramurile medicinii umane. Obligaţia esenţială a specialistului în microbiologie clinică este de a asigura un diagnostic etiologic cert şi cât mai repede posibil. Schimbarea profilului patologiei infecţioase, regresia bolilor infecto-contagioase clasice şi progresia infecţiilor determinate de microorganismele condiţionat patogene, face că această obligaţie să fie uneori [...]