Domenii | Autori

Arhiva

Educaţie plastică – clasele primare. Îndrumări metodice, autor Estera-Floarea Inclezan

Dintre activităţile de învăţare propuse în actuala programă de Educaţie plastică pentru clasele I şi a II-a, ponderea cea mai mare o au exerciţiile-joc. Principala sarcină instructiv-educativă a acestor activităţi o constituie exersarea unui singur procedeu (pentru prima dată) şi reluarea sau repetarea lui pentru a fi consolidat. De asemenea, se exersează şi probleme de tehnologie sau de tehnică compoziţională. De aceea, pe parcursul desfăşurării acestor activităţi de învăţare nu există preocupare pentru un anumit subiect sau pentru materiale deosebite. Interesul nu e concentrat pe o anumită imagine, ci – respectând instrucţiunile tehnice prezentate elevilor ca reguli de joc – pe acele operaţii care se referă la modul de a lucra, de a executa, de a prelucra sau de a compune.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Educaţie plastică – clasele primare. Îndrumări metodice, autor Estera-Floarea Inclezan.

ISBN 978-606-577-662-3