Domenii | Autori

Arhiva

Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena

Premisa de la care s-a pornit în elaborarea lucrării a fost aceea că analiza gramaticală și, în ultimă instanță, construcția gramaticală (exprimarea) nu se vor realiza în forme corecte, clare și expresive fără o cunoaștere temeinică a chestiunilor de limbă. Gramatica nu reprezintă doar studiul exhaustiv al limbii, ci oglindește modul de exprimare al [...]