Domenii | Autori

Arhiva

Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena

Premisa de la care s-a pornit în elaborarea lucrării a fost aceea că analiza gramaticală și, în ultimă instanță, construcția gramaticală (exprimarea) nu se vor realiza în forme corecte, clare și expresive fără o cunoaștere temeinică a chestiunilor de limbă. Gramatica nu reprezintă doar studiul exhaustiv al limbii, ci oglindește modul de exprimare al oamenilor, mod prin care aceștia interacționează.
Ultimele decenii au marcat înnoiri radicale, fundamentale în domeiul gramaticii. Aceste deziderate constituie punctele de congruență care au dus la încercarea de a enunța câteva considerații personale conturate în urma adunării, selectării și sintetizării materialului bibliografic, dar în primul rând, ca urmare a realizării demersului referitor la pasiv și transformarea pasivă în limba română cercetată pe parcursul acestei lucrări.

fragment

Lecturați gratuit Diateza pasivă, autor Prof. Istrate Elena.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0854-2

You must be logged in to post a comment.