Domenii | Autori

Arhiva

Valorificarea creaţiei populare locale în orele de literatură română la clasele V-VIII, autor Lucreţia Pohoaţă

Lucrarea de faţă surprinde câteva obiceiuri din viaţa spirituală a satului, aşa cum se practicau înainte şi cum se mai păstrează şi astăzi, neatinse de degradarea valorică. Folclorul este o comoară a poporului nostru, iar noi, cadrele didactice şi toţi cei care îl iubesc avem datoria să îl cunoaştem, să îl înţelegem, să îl apreciem şi să îl transmitem generaţiilor următoare la fel de curat şi de frumos precum l-am primit de la înaintașii noştri.
Tezaurizarea culturii noastre populare rămâne unul dintre dezideratele cele mai importante ale şcolii româneşti.
Ca fiică a satului, precum şi ca profesor de limba şi literatura română constat cu regret că o bună parte a tradiţiilor şi obiceiurilor din sat au ieşit din circulaţie sau sunt pe cale să dispară. Acest fapt s-a produs de-a lungul timpului datorită influenţei puternice a culturii şi civilizaţiei oraşului.

Lecturați gratuit Valorificarea creaţiei populare locale în orele de literatură română la clasele V-VIII, autor Lucreţia Pohoaţă.

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0855-9

You must be logged in to post a comment.