Domenii | Autori

Arhiva

Punctul virtual de informare turistică. Studiu științific, autor Monica–Cecilia Frâncu

în lucrarea de față, având ca titlu „Influența punctului virtual de informare turistică asupra alegerii destinației de vacanță” ne-am propus să demarăm un studiu de caz privind necesitatea punctului virtual de informare turistică asupra [...]