Domenii | Autori

Arhiva

Studiu privind rolul jocului didactic în formarea conduitei ecologice a școlarului mic – vol. II, autor Dorina Mariana Chiriță

În şcoală, educaţia ecologică poate să se realizeze atât prin educaţie formală, prin intermediul activităţilor integrate şi al activităţilor opţionale, cât și prin educaţie nonformală, prin intermediul tuturor activităţilor extraşcolare, care se desfăşoară cu sprijinul grădiniţei, familiei şi a comunităţii lărgite, ca parteneri în educaţie.