Domenii | Autori

Arhiva

Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Liliana Barbu

Managementul pedagogic este un sistem de concepte, metode, instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la nivelul performanţelor aşteptate.

Managementul pedagogic poate fi definit ca ştiinţa şi arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate, un ansamblu de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.

Conceptul de calitate este asociat cu un anumit nivel sau grad de excelenţă, valoare sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunităţi sau unei naţiuni.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, autor Prof. Liliana Barbu

ISBN 978-606-577-206-9