Domenii | Autori

Arhiva

Elemente de geografie socială şi politică. Rolul unor organisme internaṭionale ȋn protecṭia drepturilor omului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Preocupările în dreptul internaţional pentru protecţia fiinţei umane sunt vechi, filosofii Greciei antice fiind cei care au creat conceptul de libertate individuală, iar jurisconsulţii şi pretorii romani au alcătuit un sistem de drept în care recunoaşterea juridică a personalităţii şi drepturile subiective erau garanţia acestei libertăţi.
Despre un sistem juridic coerent, consacrat dreptului internaţional pentru [...]

Excursia şcolară – aplicaţii metodice, autor profesor gr. I Mihaela-Iuliana Cobzaru

În activitatea metodică a profesorului de geografie, observaţiile în natură au un rol definitoriu în învăţarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica. Observaţiile făcute direct în natură, permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte si noţiuni geografice. Totodată, acestea formează [...]

Slănic Prahova – potenţialul turistic al orașului, autor Mihaela-Iuliana Cobzaru

Prezenta lucrare cuprinde şase capitole, ce încearcă să prezinte faptul că potenţialul turistic nu este suficient în dezvoltarea unei zone turistice, ci ea trebuie susţinută de un management adecvat, de o putere economică şi de o strategie bine pusă la punct, în vederea amenajării şi reamenajării cadrului turistic existent cât şi în demararea unor [...]