Domenii | Autori

Arhiva

The EFL Class: Grounds for Cultivating Digital and Emotional Literacy, author Rebeca Olaru

My goal in this paper is to draw attention to technology and the Internet in present and future times, as well as to the concept of Emotional Intelligence, and to analyze how these central issues influence the course of society and of education in particular, contextualizing it to the English class.

L’Année dernière à Marienbad, du ciné-roman d’Alain Robbe-Grillet, au film d’Alain Resnais, auteur Gabriela-Alexandra Gârlea

L’Année dernière à Marienbad est un ciné-roman écrit par Alain Robbe-Grillet en 1961, mais également un film en noir et blanc sorti dans la même année, réalisé par Alain Resnais à partir du scénario et du découpage d’Alain Robbe-Grillet. Bien que le romancier soit devenu célèbre par son premier roman Les Gommes, qui [...]

Aspecte privind compoziţia asociaţiilor bentale cu Balanus improvisus în zona litorală de mică adâncime, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Balanus improvisus (Darwin, 1854) este specia cea mai comună de ciriped din Marea Neagră. Dintre ciripede, Balanus este cel mai bun tolerant al apelor dulci. Este extrem de eurihalin şi euriterm lipsind doar din apele Atlanticului şi ale Arcticului. Acesta este prezent chiar şi în Marea Roşie care are o salinitate de 40g/l. Balanus [...]

Poziţia României în Uniunea Europeană din punctul de vedere al indicatorilor de dezvoltare durabilă, autor Alexandra-Cătălina Filimon

Principalii factori ai dezvoltării durabile sunt factorul de mediu, factorul social, factorul economic şi mai nou cel instituţional. Toţi aceşti factori avuţi în vedere duc la o armonizare a dezvoltării societăţii actuale şi la asigurarea unui viitor mai bun generaţiilor următoare.
România a suferit o continuă schimbare după anul 1989. Creşterea economică pe care [...]

Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Cu mijloace lingvistice dintre cele mai simple, Ion Creangă a realizat o operă atât de autentică, atât de vie, încât pare creată mai mult pentru a fi ascultată decât citită. Cititorul are impresia că asistă la un spectacol şi că aude actorii vorbind pe scenă.

Creangă nu şi-a scris poveştile şi povestirile ca filolog, etnograf sau arheolog ci ca adevărat martor al epocii sale din postura unui scriitor modern. Avem de-a face cu o operă meditată, elaborată de un artist care stăpânea puternic sensul ritmic şi muzical al formei. Acest artist s-a ridicat din rândurile ţărănimii. Este un moldovean din judeţul Neamţ care „ a fost odată” „la vârsta cea fericită”, „cum au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi pământul” şi care mai târziu a încântat copilăria multor generaţii cu poveştile sale pline de tâlc şi voie bună.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Substratul mitic şi folcloric al poveştilor lui Creangă, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 10 lecturi, a 30 minute fiecare.

ISBN 978-606-577-365-3

Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrările de specialitate au oferit de-a lungul timpului o serie de definiţii comunicării. Amintim că, în fapt, „comunicarea este expresia vieţii pentru că se află în inima vieţii umane, sociale” (Soitu L., Pedagogia comunicării). Putem face astfel uşor trimitere şi la dogma creştină „La început a fost Cuvântul”. Cuvântul a pus stăpânire pe viaţă, iar puterea lui este nebănuită. Comunicarea mai presupune interacţiune, socializare, relaţie.

În procesul instructiv-educativ comunicarea stă la baza transmiterii tuturor informaţiilor.

În faţa colectivului de elevi matematica, istoria, geografia, educaţia plastică, educaţia muzicală etc. devin la fel de importante ca şi limba română. Tot în aceeaşi măsură vin să contureze personalitatea celor pe care ne străduim să-i integrăm în societate.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Metode şi procedee în predarea limbii şi literaturii române, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-346-2

Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Biblioteca este un organism viu şi dinamic care pune la dispoziţia tuturor utilizărilor informaţia clară şi corectă. Uşa sa e deschisă spre noi toţi, e o poartă spre viitorul minţii individului.

Tendinţele actuale de a abandona arta lecturii sunt multiple, dar rămâne vie menirea dascălului şi a bibliotecarului, a profesorului documentarist, să insufle dorinţa de informare şi să continue să formeze caractere.

Rolul tradiţional va fi păstrat, deşi modernul ne obligă să îi acceptăm regulile. Astfel, îmbinând tradiţionalul cu modernul, stabilind coordonatele fundamentale ale colaborării, accedem spre orizontul informaţiei.

În această lucrare am argumentat că nevoia de cunoaştere şi informare este tot mai mare şi că întâlnirea cititorului cu cartea trebuie să fie una care să satisfacă cerinţele actuale.

“A comunica înseamnă a intra în orchestră” susţin mentorii Şcolii de la Palo-Alto, deci pentru a intra în orchestră trebuie să existe o comunicare, indispensabilă omului.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Cartea şi biblioteca, lăcaşuri ale conştiinţei planetare, autor Oana-Manuela Ţepeş

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare şi poate fi deschisă pentru maximum 20 lecturi.

ISBN 978-606-577-347-9

Pamfil Şeicaru, ziaristul vizionar, autor Racariu Andreea Ioana

Invidiat poate pentru privilegiul de a avea acces la informaţie, de a cunoaşte oameni şi fapte la prima mână, de a putea lupta cu şanse reale împotriva oricărei nedreptăţi, jurnalistul este adesea subiectul celor mai înverşunate critici mai mult sau mai puţin avizate sau ţintǎ a nenumǎrate calomnii şi acuze nefondate şi nejustificate. Dar această realitate este cel mai mic preţ pe care jurnalistul îl plăteşte pentru alegerea sa, conştientă şi asumată.

La fel s-a întâmplat şi în cazul marelui Pamfil Şeicaru (1894 – 1980), ziaristul vizionar, a cǎrui vastǎ personalitate este analizatǎ pe scurt în lucrarea de faţǎ. O conştiinţă lucidă a neamului românesc, un pamfletar acid, un memorialist al istoriei pe care a trăit-o dar şi critic înverşunat al politicii duplicitare dusǎ de puterile occidentale în pragul celui de-al doilea război mondial, Pamfil Şeicaru a fost singurul ziarist român care a prevestit că aşa-zisele garanţii militare oferite de marile puteri pentru menţinerea integrităţii graniţelor României nu aveau nici o valoare şi a anticipat sacrificarea ţărilor europene mici şi mijlocii în scopul apǎrǎrii intereselor proprii. Deşi obligat să rămână în exil până la sfârşitul vieţii din cauza instaurǎrii regimului comunist, este prezent pe lista oponenţilor noului regim, alături de alţi ziarişti celebri precum Păstorel Teodoreanu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr sau Ion Vinea.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Pamfil Şeicaru, ziaristul vizionar, autor Racariu Andreea Ioana.

ISBN 978-606-577-096-6

Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării – autor Catalina Alisa

Cunoaşterea adolescentului, din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate ştiinţifică şi presupune o mare responsabilitate din partea specialiştilor interesaţi pentru formarea şi dezvoltarea individului. Desfăşurarea unei astfel de activităţi presupune, pe de o parte cunoaşterea teoriilor şi curentelor psihologice şi pedagogice, cunoaşterea muncii de cercetare ştiinţifică şi de utilizare a tehnicilor de investigare folosite în psihodiagnoza, iar pe de altă parte, activitatea cercetătorului, cel care desfăşoară activitatea de strângere a datelor, cel care trebuie să cunoască perioadele de dezvoltare psihică şi să aibă posibilitatea extragerii aspectelor mai importante din bogăţia de date culese.

Tot demersul iniţiat în această lucrare are ca scop general cunoaşterea elevului adolescent şi identificarea acelor factori de personalitate care pot corela semnificativ cu performanţele acestora la învăţătura. A cunoaşte un elev înseamnă a descifra notele dominante ale personalităţii sale, a înţelege şi a identifica motivele care îl determina să acţioneze într-un mod sau altul şi a prevede la ce ne putem aştepta de la el.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Diminuarea devianţei şcolare la adolescenţi prin sporirea motivaţiei învăţării” – autor Catalina Alisa

ISBN 978-606-8193-15-1

Transposition in “From Hilo to Willow Pond” by Daniel Thomas Moran – Iulia Gabriela Anchidin

It is a great pleasure to present you Daniel Thomas Moran and his very beautiful collection of poems, From Hilo to Willow Pond. I am happy to be the one that enables you to read so many interesting poems.

The present paper contains the translation of more than 90 poems but not only. It also contains an introductory essay, in which I made a literary analysis of the author’s poems, a chapter dedicated to the justification of my choices in translating the text, a note on the author and a very interesting interview with the poet himself.

I hope you will enjoy reading this volume at least as much as I did when translating it.

Author

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Transposition in “From Hilo to Willow Pond” by Daniel Thomas Moran – de Iulia Gabriela Anchidin

ISBN 978-606-8129-79-2

Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ – autor Doina Codrea

Un profesor eficient nu se mai poate cantona într-un singur model explicativ, dar pentru a evita acest lucru trebuie să deţină informaţiile necesare. Opţiunea pentru un anumit model didactic trebuie să reprezinte atât un impuls pentru stimularea creativităţii didactice cât şi o modalitate de afirmare a personalităţii profesorului.

Conţinutul pedagogic al procesului de învăţământ rezultă tocmai din organizarea şi desfăşurarea sa ca urmare a unei succesiuni de fapte, fenomene şi transformări, toate având un substrat şi o fundamentare psihopedagogică, urmărind, în cele din urmă, imprimarea unei direcţii ascendente în dezvoltarea personalităţii umane. Între acţiune, ca proprietate internă a procesului de învăţământ, si produsul său, formarea personalităţii, se stabileşte o relaţie de concordanţă, impusă de folosirea şi aplicarea unor norme şi legităţi psihopedagogice. Cel care se ocupă cu cunoaşterea acestor norme şi legităţi, asigurând în acelaşi timp materializarea lor, este educatorul. Prin aceasta se exprimă rolul său conducător în procesul de învăţământ. Cunoscând şi înţelegând imperativele idealului educaţional şi obiectivele acţiunii educative, precum şi legităţile procesului de învăţământ, el realizează conducerea adecvată a acestui proces.

Această lucrare a apărut din necesitatea de a vedea cum este perceput procesul de învăţământ atât de către profesori, dar mai ales de către elevi; doar cunoscând opiniile ambilor factori implicaţi în realizarea sa se va putea proceda la o îmbunătăţire a calităţii învăţământului românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ” – autor Doina Codrea

ISBN 978-606-8129-78-5