Domenii | Autori

Arhiva

Plan de relații publice în școli, autor Elena Țăroiu

Organizațiile școlare au constatat că lipsa unor relații publice adecvate poate avea ca și consecințe atât o comunicare nesatisfăcătoare cu publicul și alte insituții, dar și pierderea credibilității în fața societății. Aceste consecințe pot fi dezastruoase pentru situația financiară a școlilor, dar și pentru imaginea lor.
Îmbunătăţire imaginii şcolii ar trebui [...]

Tehnici de formare a exprimării corecte la preșcolari, autor Elena Țăroiu

În această lucrare am încercat, în primul rând, să scot în evidenţă importanţa deosebită pe care o are dezvoltarea vorbirii la vârsta preşcolară; mai ales că în vorbirea preşcolarului sunt frecvente fenomene de substituire, de inversare, de omisiune. Problema educării unei pronunţii corecte este importantă, ştiindu-se că defectele de vorbire pot dăuna copilului (acesta [...]