Domenii | Autori

Arhiva

Geometria elementelor remarcabile în triunghi, autor Monica Stanciu

Geometria elementelor remarcabile în triunghi constituie o lucrare de bază pentru cei care vor să se inițieze în frumusețile cu totul particulare ale acestei părți a geometriei.
Capitolele lucrării constituie o introducere în lumea minunată a punctelor și dreptelor celebre, a geomtriei triunghiului.
Pe lângă teoreme și probleme clasice de geometrie plană, în lucrare [...]

Biologia și ecologia principalelor insecte dăunătoare verzei din județul Botoșani și împrejurimi, autor Daniela Arhire

Prin prezenta lucrare, am încercat să fac o sinteză a cunoștințelor despre principalele insecte dăunătoare verzei din orașul Botoșani și împrejurimi, alături de care am adus date și informații în ceea ce privește atacul acestora.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Biologia și ecologia [...]

Aspecte fiziologice privind germinația semințelor la Triticum aestivum, Zea mays și Hordeum sativum, autor Daniela Arhire

Prin prezenta lucrare, am încercat să surprind unele aspecte fiziologice privind germinaţia seminţelor principalelor cereale.

În primele două capitole sunt prezentate particularităţile biologice, ecologice, şi economice ale speciilor: Triticum aestivum, Zea mays [...]

Proiectarea didactică de la A la Z pentru începători și nu numai, autor Violeta Cătălina Bulai

Principalul obiectiv al lucrării “Proiectarea didactică de la A la Z pentru începatori și nu numai” este sa vină in ajutorul începătorilor atât prin suportul teoretic, cât și prin exemplele oferite, dar să fie și un un instrument de lucru alternativ pentru profesorul de matematică exeprimentat, un ghid de practică educațională, [...]

Inele și ideale. Topologii, autor Violeta Cătălina Bulai

Lucrarea îşi propune să prezinte teoremele clasice de structură a inelelor în algebra modernă.

Capitolul I prezintă notiunile fundamentale de inel, subinel, ideal, inel factor, morfisme de inele și caracterizează o serie de clase particulare de inele. Sunt prezentate rezultatele principale legate de comportarea algebrică a acestor structuri precum și instrumentele de investigație specifice. [...]

Organizarea achiziției publice în cadrul unei unități sanitare cu paturi, autor Roxana Cîrcota

Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a serviciilor furnizate de sectorul public în vederea maximizării bunăstării cetăţenilor, prin luarea deciziilor administrative şi politice, prin crearea unui cadru de delegare/distribuire a responsabilităţilor care să permită acest lucru şi care să favorizeze apariţia unui alt nivel de responsabilitate al [...]

Jocul didactic muzical, modalitate de educaţie artistică în ciclul primar, autor Dorina Păun

Sarcină de bază a muzicii în şcoală este în concordanţă cu sarcinile educaţiei artistice şi urmăreşte dezvoltarea capacităţii de înţelegere a frumosului prin muzică şi de cultivare a aptitudinilor pentru a crea frumosul cu ajutorul muzicii şi a-l aplica în toate împrejurările de viaţă.

Scopul special al muzicii, ca obiect de învăţământ, este [...]

Metodica rezolvării problemelor de mecanică, autor Angela Pestrițu

Scopul acestei lucrǎri este elaborarea unui îndrumar metodic privind rezolvarea problemelor de fizică din capitolele prevǎzute în lucrare pentru învăţământul preuniversitar. Am prevăzut acest lucru deoarece în procesul de instruire la fizică, o atenţie deosebită se acordă rezolvării problemelor.Aproximativ o treime din timpul total acordat activităţii de instruire la fizică este repartizat activităţii de [...]

Pregătirea psihologică la sportivii consacraţi în jocul de popice, autor Cosmina Popa

Creşterea continuă a nivelului performanţelor, datorată alegerii şi perfecţionării unor metode şi mijloace care vizează domeniul posibilităţilor biologice şi fiziologice, face ca resursele fizice să ajungă la limite a căror depăşire implică domenii noi de căutare (cum ar fi sfera posibilităţilor psihice şi sociale), sau găsirea unor noi mijloace de optimizare a conţinutului pregătirii, [...]

Etapele creşterii şi dezvoltării corpului copiilor de vârstă preşcolară din grădiniţe, autor Cosmina Popa

Preocupările sociale ale adulţilor nu mai lasă timp şi pentru cele familiale. Copii devin sedentari, fără libertate de mişcare, robi ai televizorului şi calculatorului. Apariţia deficienţelor fizice cauzate de lipsa de mişcare este tot mai pregnantă. Copii devin sedentari, fără libertate de mişcare, robi ai televizorului şi calculatorului. Apariţia deficienţelor fizice cauzate de lipsa [...]

Culegere de texte şi poezii pentru serbarea de Crăciun, autori Mihaela-Elena Vărzescu, Laura-Cosmina Mutu

O! Ce mare bucurie
Cerul azi e-n sărbătoare!
Din el stele au coborât.
Ninge, ninge liniştit
Peste tot s-au aşternut
Mii de stele de argint.
An de an de sus coboară
Şi se lasă pe pământ
Dalbe stele lucitoare
Şi deodată mi se pare
Că e raiul pe pământ.

Descărcaţi gratuit Culegere de texte şi poezii pentru serbarea de Crăciun, autori Mihaela-Elena [...]