Domenii | Autori

Arhiva

Metodica rezolvării problemelor de mecanică, autor Angela Pestrițu

Scopul acestei lucrǎri este elaborarea unui îndrumar metodic privind rezolvarea problemelor de fizică din capitolele prevǎzute în lucrare pentru învăţământul preuniversitar. Am prevăzut acest lucru deoarece în procesul de instruire la fizică, o atenţie deosebită se acordă rezolvării problemelor.Aproximativ o treime din timpul total acordat activităţii de instruire la fizică este repartizat activităţii de rezolvare de probleme.

Această lucrare reprezintă un mijloc excelent de legare a teoriei de practică. Rezolvarea problemelor de fizică constituie un proces organic, legat de predarea teoretica şi de cea practică, realizat prin demonstraţii şi lucrări de laborator.

Descărcaţi gratuit Metodica rezolvării problemelor de mecanică, autor Angela Pestrițu.

Lucrarea este protejată la copiere şi imprimare.

ISBN 978-606-671-893-6

You must be logged in to post a comment.