Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativității în primii ani de școală, autor Elena Simona Marin

Creativitatea ca proces intelectual rezultă din fuziunea raţionalului (aici incluzând gândirea logică, cât şi volumul de cunoştinţe şi experienţa tehnicilor de lucru) cu fantezia. A. Osborn îşi întemeiază eficienta sa metodă pe ideea că mecanismul nostru de gândire comportă îndeosebi două componente: judecată şi spiritul creativ (imaginaţie), ideea care de altfel exprimă opinia [...]

Educația prin joc în ciclul primar, autor Elena Simona Marin

Activităţile ludice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea psihică a copilului şi implicit în dezvoltarea creativităţii. Întrucât jocul, prin excelenţă, constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el reprezintă un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii psihice. El sporeşte vigoarea [...]