Domenii | Autori

Arhiva

Educația prin joc în ciclul primar, autor Elena Simona Marin

Activităţile ludice sunt purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea psihică a copilului şi implicit în dezvoltarea creativităţii. Întrucât jocul, prin excelenţă, constituie cadrul specific al unui antrenament al spontaneităţii şi al libertăţii de expresie, el reprezintă un stimul important în cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii psihice. El sporeşte vigoarea acţională a copilului, dinamismul său şi amplifică nevoia de activitate şi explorare a noului, de imaginaţie şi elaborare. Dacă avem în vedere aceste elemente, cât şi faptul că jocul oferă şi posibilitatea dezvoltării naturii copilului, a forţelor sau capacităţilor sale, înţelegem de ce activitatea ludică oferă unele dintre cele mai semnificative premise pentru creativitatea copilului şi pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia.

Lecturați gratuit Educația prin joc în ciclul primar, autor Elena Simona Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-92475-3-2

You must be logged in to post a comment.