Domenii | Autori

Arhiva

Dezvoltarea creativității în primii ani de școală, autor Elena Simona Marin

Creativitatea ca proces intelectual rezultă din fuziunea raţionalului (aici incluzând gândirea logică, cât şi volumul de cunoştinţe şi experienţa tehnicilor de lucru) cu fantezia. A. Osborn îşi întemeiază eficienta sa metodă pe ideea că mecanismul nostru de gândire comportă îndeosebi două componente: judecată şi spiritul creativ (imaginaţie), ideea care de altfel exprimă opinia majoritară în literatură. Se pare însă că nu ambele verigi evoluează în acelaşi pas şi nici accesiunea lor nu este liniară şi necondiţionată. La copiii mici procesul creativ este o unitate dinamică ce se caracterizează mai degrabă prin spontaneitate şi intuiţie cât printr-o serie de tehnici logice de rezolvare a problemelor.

Lecturați gratuit Dezvoltarea creativității în primii ani de școală, autor Elena Simona Marin

Lucrarea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-92475-7-0

You must be logged in to post a comment.