Domenii | Autori

Arhiva

Lecția clasică și lecția modernă în învățământul economic preuniversitar – abordări metodice, autor Antoneta Gabriela Costea

Profesorul trebuie să delimiteze întrebările de memorie de cele de gândire. Se consideră întrebări de memorie cele care cer: denumiri, definiții, reguli, structuri. Sunt socotite întrebări care se adresează gîndirii cele care cer: comparații, analize, demonstrări, etc.
Expresiile cu care începe întrebarea sunt: arătați, interpretați, comparați, explicați de ce, analizați, etc.
Nu se încep întrebările cu: [...]

Tulburările de comportament la copilul cu deficiență mintală în Centrul școlar pentru educație incluzivă, autor Nicoleta Negru

Specialiștii din învăţământul special trebuie să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a înzestra elevii deficienţi cu abilităţi şi deprinderi care să le permită o integrare socială reală şi de folos. Un obiectiv foarte important pentru cadrul didactic este acela de a-i face pe acești copii să se simtă bine, să [...]

Managementul în mediul școlar, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen

Legătura pe care dirigintele o menține cu ceilalți profesori şi cu ceilalți factori educativi, prin comparația clasei sale cu celelalte clase şi mai ales prin raportarea rezultatelor la obiectivele stabilite pe şcoală, acesta devine îndrumătorul real al adevăratei formări şi dezvoltări al elevilor îmbinând calitatea de profesor cu cea de educator.
Îi ajută pe [...]

Conceptul chimic de acid, autor Prof. Elena Barbălată

În decursul timpurilor, noţiunile de acid şi bază şi-au schimbat înţelesul. Înainte vreme se numea acid acea substanţă care în soluţie apoasă avea gust acru, care înroşea hârtia sau soluţia albastră de turnesol, care reacţiona cu metalele punând în libertate hidrogenul şi care reacţiona cu bazele formând o sare şi apă.
Concepţiile bazate pe teoria [...]

Geografia imaginarului în opera lui Liviu Rebreanu, autor Bogdana Topan

Liviu Rebreanu ca romancierul suprem al prozei noastre, cred că apariţia lui a fost marele noroc al literaturii române. La rândul său, Liviu Rebreanu a avut marele noroc al unui filolog care i s-a dedicat cu totul. Ca istoric literar, Niculae Gheran se dovedeşte pe măsura scriitorului pe care s-a încumetat să ni-l restituie [...]

ŢIGANIADA de Ion Budai-Deleanu, unica epopee a literaturii noastre încheiată, autor Daniela Nistor

Sensibilitatea literară contemporană găseşte răspunsuri consistente în cele două scrieri de la începuturile literaturii române. În ce mă priveşte, cred că putem îmbogăţi semnificativ imaginea primelor scrieri ale literaturii române citindu-le din această perspectivă.
În prezenta cercetare, mi-am propus să fac o analogie între propriile păreri – despre ceea ce înseamnă Ţiganiada – şi opiniile [...]

Valenţele formativ-educative ale jocului didactic în activitatea matematică, autor Maria Carmen Drîngu

Lucrarea de faţă este axată pe evidenţierea rolului strategiilor didactice activ-participative, în esenţă jocul didactic, în stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţătură şi creşterea randamentului acestora.
“Jocul este cea mai bună introducere în arta de a munci!”, afirma E. Claparede.
Dezvoltând această idee, autoarea promovează un stil didactic creativ, exigent, deschis, subordonând jocul didactic realizării obiectivelor educaţiei. [...]

Labirintul cunoașterii, autor Eugenia Stoichitoiu

Culegere cu subiecte realizate la Concursul Judeţean de Cultură Generală ”Labirintul”, concurs destinat elevilor de clasa a IV-a.

Lecturați gratuit Labirintul cunoașterii, autor Eugenia Stoichitoiu.

Culegerea poate fi citită online doar în Librăria Scriitorilor (www.librariascriitorilor.ro).

ISBN 978-606-30-0725-5

Aspecte lingvistice ale terminologiei juridice, autor Georgescu Alice Ștefania

În dubla calitate de filolog și de viitor specialist în drept am realizat acest studiu dorind să evidențiez faptul că în activitatea desfășurată de practicienii dreptului, precum: avocați, juriști, judecători, procurori, limbajul juridic se folosește în fiecare moment al carierei lor insistând în acest sens asupra limbajului juridic și implicit asupra vocabularului, fiind de [...]

Bariere in comunicarea profesor-elevi, autor Georgescu Alice Ștefania

Educația în sens larg presupune artă, pregătire, îndemânare, capacități psihopedagogice, valori, dar și talent. Fiind practicată de generații întregi, aceasta trebuie să atingă perfecțiunea. Activitățile didactice desfășurate în cadrul orelor de curs depind de relația dintre cadrul didactic și elevi și anume de eficiența cu care profesorul reușește să interacționeaze cu elevii, să se [...]

Aspecte ale calităţii vieţii în comunele din judeţul Botoşani, autor Trăeniţa Buhaschi

Lucrarea încearcă să structureze diferiţi indicatori ai calităţii vieţii obţinuţi din datele Institutului de Statistică şi de la alte instituţii abilitate şi să ofere un tablou real al acestor indicatori în comunele judeţului Botoşani şi de asemenea să contureze diferenţele dintre diferite zone ale judeţului prin analiza diferenţiată a acestor indicatori.

Încălzirea locală, panouri termo-aerosolare, centrale peleți, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

E timpul să fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, iar când o facem să fie ECOlogic, să fie ECOnomic și să aibă ECOu și asupra celorlalți.
Și putem începe chiar acum…
Să ne obligăm la o viață ECOnomică, să avem o conduită ECOlogică, pentru a ne ajuta pe noi înșine [...]

Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului. Auxiliar didactic, autor Prof. ing. Japalela Tamara Veronica

În cadrul acestui auxiliar, elevii se vor familiariza cu mașinile unelte folosite pentru prelucrarea lemnului, vor dobândi competenţe privind executarea operaţiilor de prelucrare mecanică a acestora la maşini simple în condiţii de securitate a muncii. Vor fi capabili să verifice din punct de vedere calitativ şi dimensional piesele prelucrate şi eventual vor remediadefecte, în [...]

Amintiri. Cartea copilăriei mele, Coord. Maria Georgescu

Timpul aleargă…. Parc[ ieri întâmpinam, într-o aurită zi de toamna, niște copii sfioși, stăpâniți de emoții, unii chiar cu lacrimi in ochi, rugători,ce voiau parca să spună „Nu mă lăsa singur la școală …”

Vă mai amintiți ?

Ne-am întâlnit în curtea scolii, Povestea noastră începea. Începea cu momentele de descoperire a școlii, a [...]

Impactul violenței familiale asupra performanțelor copilului de vârstă școlară mică, autor Carmen Mihaela Săndulescu

În societatea actuală se poate vorbi de o creștere a ratei de agresivitate în rândul copiilor, vârsta acestora coborând chiar către clasele primare. Mai grav este faptul că în afara cadrelor didactice și în ultimul timp al psihologilor școlari, nimeni nu este îngrijorat și nu caută soluții pentru remedierea acestui fenomen, nici familia, nici [...]

Ghid metodic de educaţie rutieră, autori prof. Japalela Tamara Veronica, prof. Ilie Ana Simona, prof. Drîngu Maria Carmen

Visul fiecărui copil este să împlinească mai repede 18 ani şi să îşi ia permisul de conducere. Conştientizarea lui, încă de când este elev, asupra principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere cu consecințe deosebit de grave, îl va face să fie un şofer mai responsabil atunci când va obţine permisul de conducere.
Scopul activităților [...]

Manualele şcolare – analiza manualelor şi opinia cadrelor didactice, autor Maria Carmen Drîngu

În ultimii ani au apărut foarte multe materiale informative, şi în aceste condiţii, alegerea unui manual sau a unor auxiliare din mai multe elaborate pentru o singură disciplină, este o șansă benefică și necesară care vine în sprijinul unei învățări performante, a formării la elevi a competențelor stabilite în programe. Pentru o [...]

Creativitatea – un pas important către viitor, autor Maria Carmen Drîngu

A gândi creativ înseamnă să te folosești de tot ceea ce ai, de ceea ce poţi tu, dar şi de ceea ce ştii, pentru a genera noi idei, soluții noi cu scopul de a rezolva o anumită problemă. Trebuie mai întâi să te cunoşti pe tine, să îţi foloseşti imaginaţia, să creezi multe analogii [...]

Genuri şi specii literare, autor Mădălina-Elena Dumitraşcu

Prezenta carte abordează o temă foarte întâlnită astăzi, şi anume, genurile şi speciile literare, un subiect prolific şi foarte des întâlnit în publicaţiile ultimilor ani datorită faptului că reprezintă o parte importantă din programa examenului de Evaluare Naţională. Astfel, lucrarea de faţă se adresează elevilor, venind în sprijinul acestora în pregătirea examenului, atât [...]