Domenii | Autori

Arhiva

Evoluția Curților Domnesti din Moldova, în secolele XIV-XVI, autor Marius Dan Bădicioiu

Până acum, am observat că atenţia cronicarilor s-a îndreptat mai mult spre întemeierea oraşelor, şi nu către apariţia Curtilor, cu atât mai puţin, aceştia încercând să explice fenomenele
legate de geneza unor Curţi domneşti. De altfel, scrisul cronicăresc s-a axat, în special, pe descrierea şi justificarea unor evenimente cu tentă politică, interesul pentru descrierea unor [...]