Domenii | Autori

Arhiva

Studiul fiabilităţii operaţionale a motoarelor D-110 în condiţii de lucru specifice, autor Prof. Anca Popescu – Suciu

Complexitatea tehnică a motoarelor moderne şi masiva lor diseminare, impun ca în procesul de mentenanţă –ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui sistem astfel încât să poată îndeplini funcţiunile conform specificaţiilor – să se utilizeze pe o scară din ce în ce mai largă o aparatură şi procedee [...]