Domenii | Autori

Arhiva

Metode şi instrumente de evaluare folosite la limba şi literatura română în ciclul primar, autor Paula Isabela Voicu

Integrarea evaluării în activitatea didactică este determinată de înţelegerea corectă a rolului reglator pe care îl deţine actul evaluării pentru procesul instructiv-educativ. Evaluarea modernă nu are scopul de a controla însușirea cunoștințelor, ci de a evalua rezultatele ȋnvățării și ale proceselor pe care le implică. Evaluarea modernă trebuie înțeleasă ca un act integrat ȋn [...]

Evaluarea rezultatelor la limba şi literatura română în ciclul primar (microcercetare), autor Paula Isabela Voicu

Trebuie să privim evaluarea ca pe o componentă importantă a procesului de învăţământ, în strânsă legătură cu predarea şi învăţarea. Să aplicăm principiul „paşilor mici”, să proiectăm activităţile astfel încât să obţinem un feedback imediat, iar acolo unde este cazul să revenim sau să insistăm cu explicaţii suplimentare. Să promovăm munca diferenţiată, în [...]