Domenii | Autori

Arhiva

Postmodernismul românesc – o estetică în căutarea referentului, autor Adelina Elena Timaru

Postmodernismul promovează în esență întoarcerea în mod polemic la tradiție, reconstruind prin rescriere și intertextualitate forme noi pe structuri vechi.

De multe ori, postmodernismul a fost asociat cu generația 80, o generație nonconformistă și anticanonică, dar consecventă sieși. Scriitorii optzeciști au pus în circulație o serie de idei care au [...]

Drama incertitudinii în romanul ”Ferestrele zidite” de Alexandru Vona, autor Adelina Elena Timaru

Arta lui Vona se întemeiează pe o desprindere de sine, unde eul-narator trăiește drama propriei identități, văzută ca o dramă a lipsei de comunicare și a imposibilei cunoașteri.

Lucrarea ”Drama incertitudinii în romanul Ferestrele zidite de Alexandru Vona” își propune, astfel, identificarea cauzelor care generează aventura dramatică a eului aflat în căutarea realității [...]