Domenii | Autori

Arhiva

Aportul mitropolitului Dosoftei la cultura românească – lucrare științifică, autor Liliana Stan

S-a născut în jurul anul 1624, probabil la Suceava din părinţi moldoveni. S-a crezut de unii istorici că era de origine grec; alţii au presupus că era ucrainean; azi avem motive întemeiate a crede că era român macedonean. Părinţii şi familia lui poartă nume într-adevăr neobişnuite în celelalte ţinuturi româneşti. Tatăl se numea, după [...]