Domenii | Autori

Arhiva

Renaşterea unicornilor, autor Ionuţ Damian, ilustrator Dan Rebegea

Plini de bucurie, cei doi au fugit în pădurea luminoasă. De acum, mergeau alături, galopând spre misterul pădurii. Bătaia lină a vântului, lumina gălbuie şi caldă, stejarii murmurând, ţineau isonul unei frumuseţi amestecate cu binele însuşi.

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Renaşterea Unicornilor, autor Ionuţ Damian, ilustrator Dan Rebegea.

ISBN 978-606-577-749-1

Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat – studiu de caz, autor Roxana Cîrcota

Contabilitatea reprezinta un instrument de cunoaştere şi gestiune a situaţiei patrimoniale, a situaţiei financiare şi a rezultatului obţinut, furnizând o informaţie fidelă asupra situaţiei patrimoniale şi financiare.

Contabilitatea trebuie să asigure informaţii pentru investitorii de capital, fiscalitate ca reprezentat al statului, bancheri, furnizori – ca parteneri de afaceri ai întreprinderii, organelor de sinteză informaţională ale guvernului şi salariaţilor întreprinderii.

Relaţiile agenţilor economici cu bugetul de stat se concretizează în procesele de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor.
Decontările cu bugetul statului se concretizează în impozitele şi taxele plătite de agenţii economici: impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, accizele, impozitul pe dividende, pe terenuri şi clădiri proprietatea statului precum şi fondurile speciale datorate diverselor instituţii publice.

Lucrarea de faţă este structurata în 3 capitole care la rândul lor sunt structurate în alte subcapitole, în care am realizat o interfaţă între contabiliatea şi fiscaliatea firmei SC MINERVA SRL şi îşi propune să analizeze reglementările contabile în paralel cu reglementările fiscale.

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat – studiu de caz, autor Roxana Cîrcota.

ISBN 978-606-577-754-5

Sesiunea de comunicări ştiinţifice – „PROTCIV” cu tema: „Protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă”

Ca şi în anii precedenţi, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani continuă tradiţia organizării sesiunii de comunicări ştiinţifice – „PROTCIV ” cu tema : „Protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă” :Şi în 2010, această sesiune de comunicări ştiinţifice s-a desfăşurat la data de 22 februarie la Casa de Cultură a localităţii Snagov, reunind un număr mare de specialişti din structurile subordonate IGSU, din instituţii de învăţământ, precum şi din alte instituţii cu atribuţii sau cu preocupări în domeniul managementului situaşiilor de urgenţă. Prezenta lucrare cuprinde materialele prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice „PROTCIV – 2010”, materiale deosebit de interesante, ce pot fi utilizate la pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. Răspunderea privind conţinutul şi autenticitatea articolelor revine autorilor.

Locţiitorul comandantului C.N.P.P.M.S.U.,
col.dr. Niculae STAN

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Sesiunea de comunicări ştiinţifice – „PROTCIV” cu tema: „Protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă”.

ISBN 978-606-577-737-8