Domenii | Autori

Arhiva

Aspecte metodice privind prezentarea conceptelor în geometrie – impactul asupra factorului educativ, autor Mirela Gavrilă

Unul din scopurile învăţării matematicii este acela de a dezvolta la elevi curiozitatea de a căuta şi a găsi soluţii, de a le forma şi dezvolta atracţia către problematic. Este necesară în acest sens utilizarea unor strategii adecvate posibilităţilor intelectuale ale
elevilor, pentru ai antrena pe toţi, într-un mod diferenţiat, în activităţi de tip rezolutiv.

Pornind de la faptul că un obiectiv important al predării geometriei este acela de a-i deprinde pe elevi să demonstreze, adică să fundamenteze logic, deductiv, unele propoziţii
pornind de la altele despre care ştiu că sunt adevărate, am subliniat în lucrare încărcătura psihologică a procesului rezolutiv, formarea conceptelor geometrice, spre deosebire de altele, ridicând probleme de ordin psihologic şi pedagogic deosebite.

Referindu-se la matematică ca proces, George Polya afirma: (…) prima şi cea mai importantă îndatorire a şcolii în predarea matematicii este de a acorda atenţia cuvenită metodologiei rezolvării problemelor”

Autorul

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării Aspecte metodice privind prezentarea conceptelor în geometrie – impactul asupra factorului educativ, autor Mirela Gavrilă.

ISBN 978-606-577-743-9