Domenii | Autori

Arhiva

Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ – autor Doina Codrea

Un profesor eficient nu se mai poate cantona într-un singur model explicativ, dar pentru a evita acest lucru trebuie să deţină informaţiile necesare. Opţiunea pentru un anumit model didactic trebuie să reprezinte atât un impuls pentru stimularea creativităţii didactice cât şi o modalitate de afirmare a personalităţii profesorului.

Conţinutul pedagogic al procesului de învăţământ rezultă tocmai din organizarea şi desfăşurarea sa ca urmare a unei succesiuni de fapte, fenomene şi transformări, toate având un substrat şi o fundamentare psihopedagogică, urmărind, în cele din urmă, imprimarea unei direcţii ascendente în dezvoltarea personalităţii umane. Între acţiune, ca proprietate internă a procesului de învăţământ, si produsul său, formarea personalităţii, se stabileşte o relaţie de concordanţă, impusă de folosirea şi aplicarea unor norme şi legităţi psihopedagogice. Cel care se ocupă cu cunoaşterea acestor norme şi legităţi, asigurând în acelaşi timp materializarea lor, este educatorul. Prin aceasta se exprimă rolul său conducător în procesul de învăţământ. Cunoscând şi înţelegând imperativele idealului educaţional şi obiectivele acţiunii educative, precum şi legităţile procesului de învăţământ, el realizează conducerea adecvată a acestui proces.

Această lucrare a apărut din necesitatea de a vedea cum este perceput procesul de învăţământ atât de către profesori, dar mai ales de către elevi; doar cunoscând opiniile ambilor factori implicaţi în realizarea sa se va putea proceda la o îmbunătăţire a calităţii învăţământului românesc.

Autoarea

Descarcă ediţia online – gratuită – a lucrării “Viziunea liderului clasei şi a elevilor asupra procesului de învăţământ” – autor Doina Codrea

ISBN 978-606-8129-78-5